CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TUZLA +387 35/369-010 | CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE DOMA ZDRAVLJA TUZLA +387 35/368-411 lok. 207


Šta možete uraditi ukoliko ova zdravstvena ustanova učini diskriminaciju ili vas omalovažava?

Diskriminacija je svaki postupak razlikovanja i nejednakosti tretmana osobe ili grupe osoba. Može biti zasnovana na spolu, jeziku, nacionalnom i vjerskom identitetu, socijalnom ili društvenom porijeklu,spolnoj orjentaciji,fizičkim karakteristikama (invaliditetu) kao i svakoj drugoj okolnosti koja ima za svrhu ili posljedicu da bilo kojoj osobi onemogući ili ugrožava priznavanje, uživanje ili ostvarivanje na ravnopravnoj osnovi prava i sloboda u svim oblastima javnog života.

Poštovani korisnici usluga ove zdravstvene ustanove, da li znate da u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova BiH, Zakonom o zabrani diskriminacije BiH, Zakonom o pravima pacijenta FBiH, zakonom o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ova zdravstvena ustanova mora :

 • Osigurati svakom pacijentu jednak pristup zdravstvenim uslugama i imati jednak pristup prema svim pacijentima, bez obzira na spol i neku drugu pripadnost;
 • Upoznati pacijenta sa informacijama o njegovom zdravlju, pravima i obavezama i na koji način ih ostvariti u ovoj zdravstvenoj ustanovi;
 • Vidno istaknuti informacije kome se korisnik usluge može žaliti na učinjenu diskriminaciju/omalovažavanje/kršenje prava;
 • Imati posebne pravilnike tijela i jasne procedure kojima se sprječava i sankcioniše diskriminacija;
 • Imati dostupan Vodič za pacijente o zdravstvenoj ustanovi, kućnom redu,, kontakt telefonima , zakonskim pravima i obavezama pacijenta, načinom ostvarivanja; prava na prigovor pacijenta u vezi postupanja zdravstvenih radnika;
 • Pismeno odgovoriti na vašu žalbu u roku od 15 dana prema zakonu o upravnom postupku;
 • Zaposlenici ove ustanove ne smiju ignorisati diskriminacijubez obzira na koga se vrši ili nad kim se vrši.

Šta možete uraditi ukoliko ova zdravstvena ustanova učini diskriminaciju ili vas omalovažava?

 • Prijavite diskriminatorno ponašanje medicinskog ili nemedicinskog osoblja Direktoru zdravstvene ustanove ili Komisiji za prigovore, pismeno;
 • Obratite se nadležnom Ministarstvu zdravlja, nadležnom Zavodu zdravstvenog osiguranja, Kantonalnom inspektoru;
 • Prijavite diskriminaciju Instituciji ombudsmena BiH;
 • Protiv onoga koji vas diskriminiše možete podnijeti krivičnu prijavu.

Šta možete uraditi ukoliko ova zdravstvena ustanova učini diskriminaciju ili vas omalovažava u pdf formatu možete preuzeti ovdje!

Savjeti za vaše zdravlje

POVODOM 14. NOVEMBRA SVJETSKOG DANA DIJABETESA, Dijabetes – Indolentnost ima vi…

Dijabetes je ozbiljna, hronična bolest, posljedica je smanjenog lučenja inzulina uz veću ili manju perifernu rezistenciju na inzulin s poslj...

Opširnije

Savjeti za trudnice - prilikom posjete patronažne sestre

Azira Mehanović, patronažna setra Svrha posjeta patronažnih sestara trudnicama je provođenje primarne i sekundarne prevencije a sve u cilju...

Opširnije

Dislalija (poremećaj izgovora)

POLIKLINIKA ZA PATOLOGIJU SLUHA, GLASA i GOVORA
Marina Mastikosa-logoped Dislalija (dyslalia) je poremećaj izgovora i označava nepreci...

Opširnije

Dojenje i njegove prednosti

DISPANZER ZA PREDŠKOLSKU DJECU
doc. dr. sc. med.prim. Mirjana Remetić, specijalista pedijatar
Za dobar start u životu, ne postoji ...

Opširnije

Najčešća oboljenja-školska djeca i omladina - PSIHIČKI POREMEĆAJI

SLUŽBA OPŠTE/PORODIČNE MEDICINE
Dispanzer za školsku djecu i omladinu/Dispanzer za zdravstvenu zaštitu studenata
prim. dr. Nermina...

Opširnije

Mucanje

POLIKLINIKA ZA PATOLOGIJU SLUHA, GLASA i GOVORA
mr. sc. Emina Tucaković Tinjić-logoped Mucanje je u problem u govoru koji je vrlo...

Opširnije

Prevencija kardiovaskularnih bolesti

POLIKLINIKA ZA INTERNE BOLESTI
dr. Adna Mulić, specijalista interne medicine/kardiolog Uglavnom uključuju aktivno djelovanje na faktor...

Opširnije

Kako i na koji način se prilagoditi promjenjljivim vremenskim prilikama

SLUŽBA OPŠTE / PORODIČNE MEDICINE
dr. Sabina Salkić, spec. porodične medicine Nagle promjene vremena, kao što su mijenjanje pritiska, ...

Opširnije

Evropski dani borbe protiv „Melanoma“

POLIKLINIKA ZA KOŽNE BOLESTI
Prim. dr. Meliha Ahmetbašić, spec. dermatovenerolog Poliklinika za kožno-venerične bolesti JZNU Dom zdr...

Opširnije

Stižu alergije

Alergija je pretjerana i  štetna reakcija našeg odbrambenog sistema na često bezazlene tvari iz naše okoline. Tvari koje izazivaju aler...

Opširnije

Kako smanjiti stres?

Brz tempo života, međuljudski odnosi, dugotrajno obrazovanje, poslovna konkurencija, borba za moć, društveni status ili golu egzistenciju, k...

Opširnije

Sve što treba znati o alergiji na sunce

Alergija na sunce kod većine osoba se prvi put javi u adolescenciji. Češće pogađa žene nego muškarce i osobe svjetlije puti. Najčešće se jav...

Opširnije

Šta izaziva srčane aritmije?

Način života utječe na povećan rizik od nastanka srčanih oboljenja, pa samim tim i na nastanak aritmija. Tu su pušenje, pretilost, fizička n...

Opširnije

Simptomi dijabetesa?

Od dijabetesa boluje 382 milijuna osoba diljem svijeta. To je hronična bolest koja nastaje kada gušterača ne proizvodi dovoljno inzulina ili...

Opširnije

Prehlada i gripa

Prehlada je infekcija gornjega dišnog sustava, uzrokovana virusima, najčešće blagog toka u trajanju oko 7 dana. Vodeći je razlog posjeta lij...

Opširnije

O Domu zdravlja

logo footer

Uz 700 zaposlenika, 10 poliklinika, preko 200 ljekara specijalista, profesora, docenata, magistara, vrhunski educiranog višeg i srednjeg medicinskog kadra, naše osoblje maksimalno istrajava na plemenitom i humanom poslu, zašto je ustanova dobila veliki broj najviših odlikovanja i priznanja.

Search