CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TUZLA +387 35/369-010 | CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE DOMA ZDRAVLJA TUZLA +387 35/368-411 lok. 207


INFORMACIJE ZA PACIJENTE PORODIČNE MEDICINE

1. Zakazivanje pregleda kod izabranog ljekara smatra se unaprijed utvrđen dan i sat dolaska sa predviđenom dužinom boravka. Pregled može zakazati pacijent ili član porodice putem telefona ili lično. Termin predviđen za zakazani pregled/konsultacije je 10 minuta.

Prilikom zakazivanja sestra će Vas pitati:

  • Razlog dolaska (na prvi pregled, na kontrolni pregled, za savjet...)
  • Broj Vašeg tima i broj zdravstvenog kartona
  • Tražiti će od Vas lične podatke (ime i prezime, broj telefona), zatim će Vam ponuditi prvi slobodan termin kod izabranog ljekara.

Ukoliko ste spriječeni da dođete u dogovoreni termin, molimo Vas da otkažete isti pozivom na telefon (Izvod iz Zakona o pravima i obavezama pacijenta „Sl.novine FBiH“, br.40/10 )

2. Telefonske konsultacije, ukoliko niste u mogučnosti da dođete kod svog izabranog ljekara, postoji mogučnost telefonske konsultacije u periodu od 12-14 h na broj koji koristite za zakazivanje pregleda. Ukoliko ljekar nije u mogučnosti da se odmah javi, medicinska sestra će od Vas uzeti podatke (broj kartona i broj telefona). Ljekar će vas pozvati i dati neophodne informacije o liječenju.

3. Podaci iz medicinske dokumentacije koriste se samo u svrhu liječenja. Svi zdravstveni radnici su dužni osigurati bezbjedno pohranjivanje prikupljenih informacija o pacijentima u pisanoj i elektronskoj formi. Podatke iz medicinske dokumentacije se mogu dobiti podnošenjem zahtjeva za izdavanje izvoda iz med. dokumentacije koji se predaje na pisarnicu Ustanove.

4. Privatnost pacijenta će biti poštovana od strane svih zdravstvenih radnika. Razgovor, informisanje i pregled obavljaju se uz poštivanje privatnosti. Podaci dobijeni od pacijenta/roditelja su službena tajna.

5. Prisustvo treće osobe, ukoliko okolnosti nalažu prisustvo treće osobe potreben je informirani pristanak. Najčešći razlozi prisustva treće osobe su tamo gdje se provodi nastava i kad su u tretman uključeni drugi zdravstveni radnici. Pribavljanje informativnog pristanka za prisustvo treće osobe vrši ljekar ili medicinska sestra. Pribavljanje pristanka počinje predstavljanjem treće osobe i objašnjenjem razloga prisustva treće osobe.

INFORMACIJE ZA PACIJENTE PORODIČNE MEDICINE u pdf formatu možete preuzeti ovdje!

Savjeti za vaše zdravlje

POVODOM 14. NOVEMBRA SVJETSKOG DANA DIJABETESA, Dijabetes – Indolentnost ima vi…

Dijabetes je ozbiljna, hronična bolest, posljedica je smanjenog lučenja inzulina uz veću ili manju perifernu rezistenciju na inzulin s poslj...

Opširnije

Savjeti za trudnice - prilikom posjete patronažne sestre

Azira Mehanović, patronažna setra Svrha posjeta patronažnih sestara trudnicama je provođenje primarne i sekundarne prevencije a sve u cilju...

Opširnije

Dislalija (poremećaj izgovora)

POLIKLINIKA ZA PATOLOGIJU SLUHA, GLASA i GOVORA
Marina Mastikosa-logoped Dislalija (dyslalia) je poremećaj izgovora i označava nepreci...

Opširnije

Dojenje i njegove prednosti

DISPANZER ZA PREDŠKOLSKU DJECU
doc. dr. sc. med.prim. Mirjana Remetić, specijalista pedijatar
Za dobar start u životu, ne postoji ...

Opširnije

Najčešća oboljenja-školska djeca i omladina - PSIHIČKI POREMEĆAJI

SLUŽBA OPŠTE/PORODIČNE MEDICINE
Dispanzer za školsku djecu i omladinu/Dispanzer za zdravstvenu zaštitu studenata
prim. dr. Nermina...

Opširnije

Mucanje

POLIKLINIKA ZA PATOLOGIJU SLUHA, GLASA i GOVORA
mr. sc. Emina Tucaković Tinjić-logoped Mucanje je u problem u govoru koji je vrlo...

Opširnije

Prevencija kardiovaskularnih bolesti

POLIKLINIKA ZA INTERNE BOLESTI
dr. Adna Mulić, specijalista interne medicine/kardiolog Uglavnom uključuju aktivno djelovanje na faktor...

Opširnije

Kako i na koji način se prilagoditi promjenjljivim vremenskim prilikama

SLUŽBA OPŠTE / PORODIČNE MEDICINE
dr. Sabina Salkić, spec. porodične medicine Nagle promjene vremena, kao što su mijenjanje pritiska, ...

Opširnije

Evropski dani borbe protiv „Melanoma“

POLIKLINIKA ZA KOŽNE BOLESTI
Prim. dr. Meliha Ahmetbašić, spec. dermatovenerolog Poliklinika za kožno-venerične bolesti JZNU Dom zdr...

Opširnije

Stižu alergije

Alergija je pretjerana i  štetna reakcija našeg odbrambenog sistema na često bezazlene tvari iz naše okoline. Tvari koje izazivaju aler...

Opširnije

Kako smanjiti stres?

Brz tempo života, međuljudski odnosi, dugotrajno obrazovanje, poslovna konkurencija, borba za moć, društveni status ili golu egzistenciju, k...

Opširnije

Sve što treba znati o alergiji na sunce

Alergija na sunce kod većine osoba se prvi put javi u adolescenciji. Češće pogađa žene nego muškarce i osobe svjetlije puti. Najčešće se jav...

Opširnije

Šta izaziva srčane aritmije?

Način života utječe na povećan rizik od nastanka srčanih oboljenja, pa samim tim i na nastanak aritmija. Tu su pušenje, pretilost, fizička n...

Opširnije

Simptomi dijabetesa?

Od dijabetesa boluje 382 milijuna osoba diljem svijeta. To je hronična bolest koja nastaje kada gušterača ne proizvodi dovoljno inzulina ili...

Opširnije

Prehlada i gripa

Prehlada je infekcija gornjega dišnog sustava, uzrokovana virusima, najčešće blagog toka u trajanju oko 7 dana. Vodeći je razlog posjeta lij...

Opširnije

O Domu zdravlja

logo footer

Uz 700 zaposlenika, 10 poliklinika, preko 200 ljekara specijalista, profesora, docenata, magistara, vrhunski educiranog višeg i srednjeg medicinskog kadra, naše osoblje maksimalno istrajava na plemenitom i humanom poslu, zašto je ustanova dobila veliki broj najviših odlikovanja i priznanja.

Search