CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TUZLA +387 35/369-010 | CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE DOMA ZDRAVLJA TUZLA +387 35/368-411 lok. 207


Služba higijensko epidemiološke zdravstvene zaštite

1aSLUŽBA SE SASTOJI OD DVA ODJELJENJA:
- ODJELJENJE ZA EPIDEMIOOGIJU
- ODJELJENJE ZA HIGIJENU I EKOLOGIJU

AKTIVNOSTI:

U SVAKODNEVNOJ PRAKSI BAVI SE PROUČAVANJEM KRETANJA ZARAZNIH BOLESTI, USLOVIMA POD KOJIMA SU SE POJAVLJIVALE, ŠIRILE I NASTAJALE RAZLIČITIM POJAVAMA U TOKU POJEDINIH ZARAZA SVE SA CILJEM NJIHOVOG SUZBIJANJA I SPREČAVANJA. PRVA I NEPOSREDNA ZADAĆA JE SPREČAVANJE BOLESTI KAO MASOVNE POJAVE.KONAČAN I IDEALAN CILJ: ONEMOGUĆITI I POJEDINAČNE SLUČAJEVE, DRUGIM RIJEČIMA POTPUNO ISKORIJENITI DOTIČNU ZARAZNU BOLEST (ERADIKACIJA) U POSLEDNJE VRIJEME EPDEMIOLOGIJA PROŠIRUJE SVOJE POLJE DJELATNOSTI I NA MASOVNE BOLESTI NEIFEKTIVNER PRIRODE.

Šef Službe dr. Amerlina Mehičić, specijalista epidemiolog

Glavni medcinar: dipl. san. ing. Rašid Milkunić

Radno vrijeme: 07.00-15.00 svaki radni dan
Kontakt informacije: 035 368 411 lokal 204

UPOSLENICI SLUŽBE:
1.Dr. Jasna Šadić, specijalista epidemiolog
2.Dr Amerlina Mehičić,specijalista epidemiolog
3.Dr Edin Halilović,na specijalizaciji higijena sa ekologijom
4.dipl.san.ing.Rašid Milkunić

Sanitarni tehničari:

5.Fikreta Srabović
6.Elifalma Hasanbašić
7.Milica Vilušić
8.Slavica Kovačević
9.Gordana Stjepić
10.Mladen Stjepić
11.Zumreta Dedić
12.Alma Tunjić

Zdravstvena zaštita:
- epidemiološko izvidjanje naselja;
- epidemiološka izvidjanja u kolektivu;
- epidemiološko ispitivanje u domaćinstvu kod zaraznih bolesti;
- epidemiološko ispitivanje u kolektivu kod pojave zarazne bolesti;
- epidemiološko ispitivanje u naselju kod pojave zarazne bolesti;
- uzimanje materijala za bakteriološku analizu;
- aktivno otkrivanje bolesnika oboljelog od zarazne bolesti;
- praćenje načina prijavljivanja zaraznih bolesti po timu primarne zdravstvene zaštite;
- evidencija zaraznih bolesti, po kartici;
- dezinfekcija po epidemiološkoj indikaciji i profilaktička;
- dezinfekcija po epidemiološkim indikacijama;
- zdravstveni nadzor nad licima iz okoline oboljelog, (po kontaktu);
- zdravstveni nadzor nad odredjenim kategorijama lica u radnom odnosu na odredjenim radnim mjestima (za svako lice);
- zdravstveni nadzor nad kliconošama;
- zdravstveni nadzor na licima koja dolaze iz endemskih žarišta karantenskih zaraznih bolesti;
- praćenje i proučavanje higijensko-epidemioloških uslova koji utiču na oboljenje stanovništva od zaraznih i drugih nezaraznih bolesti (godišnje);
- nadzor i pružanje stručne pomoći u organizaciji obaveznih imunizacija protiv odredjenih zaraznih bolesti, po cijepnom mjestu;
- postavljanje indikacija sa seroprofilaksom ili hemoprofilaksom (po slučaju);
- kontrola sprovodjenja protivepidemijskih mjera;
- prijava epidemije zaraznih bolesti prema važećim zakonskim propisima (po prijavi);
- izrada prijedloga mjera za likvidaciju epidemije (po epidemiji);
- izrada analiza, izvještaja i informacija o kretanju zaraznih bolesti (po oboljenju);
- izrada izvještaja o epidemiji zarazne bolesti;
- prikupljanje podataka o kretanju vodećih masovnih nezaraznih bolesti (godišnje);
- izrada programa i plana imunizacije za tekuću godinu;
- izrada godišnjeg izvještaja o uspjehu obaveznih imunizacija protiv odredjenih zaraznih bolesti (po jednom obvezniku);- ljekarski pregled u svrhu imunizacije;
- prijavljivanje nus pojava na sve vrste lijekova u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima.
- vrši anketiranje oboljelih P i L anketom;
- uzima briseve predmeta i stvari kod trovanja hranom;
- prikuplja podatke na terenu o stanju vodoopskrbnih objekata, vodovodne i kanalizacione mreže, higijenskom stanju nužnika, staja i đubrišta;
- vrši nadzor kod sakupljanja, transporta i konačne dispozicije otpadnog materijala iz naseljenih mjesta;
- vrši kontrolu rezidualnog hlora u vodi;
- vrši dezinfekciju lokalnih vodovoda i bunara;

- vrši uzorkovanje vode na bakteriološku i hemijsku analizu;
- vrši dezinfekciju bunareva i ortotoluidinsku probu;
- vodi dokumentaciju svih javnih vodnih objekata;
- vrši nadzor nad zaštitnim zonama, kaptažnim uređajima i određuje zonu strogog režima;
- radi informacije o stanju kaptaža, razvodne mreže i rezervoara;
- utvrđuje fizikalne kvalitete vode na terenu;
- ispituje higijensko stanje u školama;
- vrši, uzima i šalje hranu na analizu higijenske ispravnosti;
- vrši epidemiološko ispitivanje u naselju, gradu, kolektivu, kod pojave zaraznih oboljenja; - vrši nabavku određenog propagandnog materijala u cilju zdravstvenog prosvjećivanja;
- učestvuje i radi u dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji prema epidemiološkim indikacijama;
- vodi kartoteku prijava i odjava zaraznih bolesti;
- vrši nadzor nad licima iz okoline oboljelog;
- vrši zdravstveni nadzor nad određenom kategorijom lica koja su stavljena pod zdravstveni nadzor;
- vrši zdravstveni nadzor nad kliconošama; vrši zdravstveni nadzor nad licima koja dolaze iz endemskih žarišta, karantinskih zaraznih bolesti i drugo;
- prijavljivanje nus pojava na sve vrste lijekova u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima.

Edukacija i stručno usavršavanje:
- Izrada planova u edukaciji specijalista, ljekara na specijalizaciji, pripravnika, volontera;
- Učešće u planiranju i realizaciji istraživačkih projekata;
- Publiciranje stručnih-naučnih radova;
- Stalno lično stručno usavršavanje i rad na uvođenju i primjeni savremenih medicinskih dostignuća.
- Učešće na medjunarodnom simpoziju posvećenom novim dostugnućima u našoj oblasti.
- Organizovanje seminara koji se odnose na aktuelnu epidemiološku problematiku kao i edukacija stanovništva putem medija.
- Učešće u radu komisije za kontrolu infekcija i stalno praćenje trenutne situacije.

DESINFEKCIJA DEZINSEKCIJA DERATIZACIJA I FUMIGACIJA

SLUŽBA POSJEDUJE RJEŠENJE FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA ZA OBAVLJANJE GORE NAVEDENIH POSLOVA.

VAŽNO JE NAPOMENUTI DA SMO DO SADA VEOMA USPJEŠNO OBAVILI GORE NAVEDENE POSLOVE U :
- UNIVERZITET U TUZLI
- TRŽNICE I PIJACE
- BEHRAMBEGOVA MEDERESA
- ŠKOLE
- MNOGE TRGOVINSKE CENTRE
- PEKARE
- PRODAVNICE
- UGOSTITELJSKE OBJEKTE
- ZGRADE
- INDIVUDUALNE OBJEKTE

TAKOĐJE NAPOMINJEMO DA POSJEDUJEMO REJEŠENJE:
OBAVLJANJE STICANJA POTREBNIH ZNANJA O HIGIJENI ŽIVOTNIH NAMIRNICA I PREDMETA OPŠTE UPOTREBE KAO I LIČNOJ HIGIJENI LICA KOJA RADE U PROIZVODNJI I PROMETU ŽIVOTNIH NAMIRNICA I PREDMETA OPŠTE UPOTREBE.

ZDRAVSTVENI PREGLED ( SANITARNI PREGLED ) OSOBA KOJE SU NA OSNOVU ČLANA 30. ZAKONA O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BLESTI (SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BIH" BROJ 29/05) STAVLJENE POD ZDRAVSTVENI NADZOR

- UZORKOVANJE I PREGLED HRANE NA BAKTERIOLOŠKU ISPRAVNOST
- UZIMANJE UZORKA VODE NA TERENU I UZORKOVANJE NA BAKTERIOLOŠKU ISPRAVNOST
- PREGLED NA IMUNIZACIJU I DAVANJE SREDSTAVA ZA IMUNIZACIJU

Savjeti za vaše zdravlje

POVODOM 14. NOVEMBRA SVJETSKOG DANA DIJABETESA, Dijabetes – Indolentnost ima vi…

Dijabetes je ozbiljna, hronična bolest, posljedica je smanjenog lučenja inzulina uz veću ili manju perifernu rezistenciju na inzulin s poslj...

Opširnije

Savjeti za trudnice - prilikom posjete patronažne sestre

Azira Mehanović, patronažna setra Svrha posjeta patronažnih sestara trudnicama je provođenje primarne i sekundarne prevencije a sve u cilju...

Opširnije

Dislalija (poremećaj izgovora)

POLIKLINIKA ZA PATOLOGIJU SLUHA, GLASA i GOVORA
Marina Mastikosa-logoped Dislalija (dyslalia) je poremećaj izgovora i označava nepreci...

Opširnije

Dojenje i njegove prednosti

DISPANZER ZA PREDŠKOLSKU DJECU
doc. dr. sc. med.prim. Mirjana Remetić, specijalista pedijatar
Za dobar start u životu, ne postoji ...

Opširnije

Najčešća oboljenja-školska djeca i omladina - PSIHIČKI POREMEĆAJI

SLUŽBA OPŠTE/PORODIČNE MEDICINE
Dispanzer za školsku djecu i omladinu/Dispanzer za zdravstvenu zaštitu studenata
prim. dr. Nermina...

Opširnije

Mucanje

POLIKLINIKA ZA PATOLOGIJU SLUHA, GLASA i GOVORA
mr. sc. Emina Tucaković Tinjić-logoped Mucanje je u problem u govoru koji je vrlo...

Opširnije

Prevencija kardiovaskularnih bolesti

POLIKLINIKA ZA INTERNE BOLESTI
dr. Adna Mulić, specijalista interne medicine/kardiolog Uglavnom uključuju aktivno djelovanje na faktor...

Opširnije

Kako i na koji način se prilagoditi promjenjljivim vremenskim prilikama

SLUŽBA OPŠTE / PORODIČNE MEDICINE
dr. Sabina Salkić, spec. porodične medicine Nagle promjene vremena, kao što su mijenjanje pritiska, ...

Opširnije

Evropski dani borbe protiv „Melanoma“

POLIKLINIKA ZA KOŽNE BOLESTI
Prim. dr. Meliha Ahmetbašić, spec. dermatovenerolog Poliklinika za kožno-venerične bolesti JZNU Dom zdr...

Opširnije

Stižu alergije

Alergija je pretjerana i  štetna reakcija našeg odbrambenog sistema na često bezazlene tvari iz naše okoline. Tvari koje izazivaju aler...

Opširnije

Kako smanjiti stres?

Brz tempo života, međuljudski odnosi, dugotrajno obrazovanje, poslovna konkurencija, borba za moć, društveni status ili golu egzistenciju, k...

Opširnije

Sve što treba znati o alergiji na sunce

Alergija na sunce kod većine osoba se prvi put javi u adolescenciji. Češće pogađa žene nego muškarce i osobe svjetlije puti. Najčešće se jav...

Opširnije

Šta izaziva srčane aritmije?

Način života utječe na povećan rizik od nastanka srčanih oboljenja, pa samim tim i na nastanak aritmija. Tu su pušenje, pretilost, fizička n...

Opširnije

Simptomi dijabetesa?

Od dijabetesa boluje 382 milijuna osoba diljem svijeta. To je hronična bolest koja nastaje kada gušterača ne proizvodi dovoljno inzulina ili...

Opširnije

Prehlada i gripa

Prehlada je infekcija gornjega dišnog sustava, uzrokovana virusima, najčešće blagog toka u trajanju oko 7 dana. Vodeći je razlog posjeta lij...

Opširnije

O Domu zdravlja

logo footer

Uz 700 zaposlenika, 10 poliklinika, preko 200 ljekara specijalista, profesora, docenata, magistara, vrhunski educiranog višeg i srednjeg medicinskog kadra, naše osoblje maksimalno istrajava na plemenitom i humanom poslu, zašto je ustanova dobila veliki broj najviših odlikovanja i priznanja.

Search